Stemming

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

75,3 %
24,7 %


SGP

PvdD

50PLUS

CDA

BONTES

D66

PvdA

CU

VVD

SP

GL

PVV