Stemming

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

75,3 %
24,7 %


GL

D66

CU

CDA

50PLUS

SGP

PvdD

SP

PVV

PvdA

BONTES

VVD