Stemming

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

75,3 %
24,7 %


PVV

CU

SP

PvdA

D66

BONTES

CDA

SGP

VVD

GL

50PLUS

PvdD