Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN HAMER C.S.

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt zich uit voor het laten voortbestaan van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Hamer