Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

9690 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
23 april 2020 - 21 juli 2020
De continuïteit van jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg
Lisa Westerveld (GL), Wim-Jan Renkema (GL)
Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
18 juni 2020 - 21 juli 2020
De reactie van het kabinet op het ‘Draaiboek triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’
Pia Dijkstra (D66)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
13 mei 2020 - 21 juli 2020
Het bericht dat het draagvlak voor het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ afbrokkelt.
Maurits von Martels (CDA), Jaco Geurts (CDA)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
25 juni 2020 - 20 juli 2020
Subsidieverlening aan Palestijnse organisatie met terreurbanden
Raymond de Roon (PVV), Danai van Weerdenburg (PVV)
Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66), Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)

Alle
3 augustus 2020
De kabinetsreactie op het 73e OMT COVID-19 advies en de berichten over het testbeleid van Duitsland en Frankrijk, respectievelijk het bericht over mogelijke problemen met veilige en snelle verspreiding van een coronavaccin
Antje Diertens (D66), Pia Dijkstra (D66), Jan Paternotte (D66)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
3 augustus 2020
Nieuwe rekenregels voor geluid die de woningbouw lam dreigen te leggen
Roy van Aalst (PVV), Alexander Kops (PVV), Geert Wilders (PVV)
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66), Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
3 augustus 2020
Het bericht ‘Mondkapjesplicht in grote steden’
Joost Sneller (D66), van Beukering-Huijbregts , Maarten Groothuizen (D66)
Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
31 juli 2020
Het kort geding met betrekking tot onderbouwing ministeriële voernormen
Jaco Geurts (CDA), Mark Harbers (VVD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
31 juli 2020
De rekenmethode achter de nieuwe eiwitmaatregel
Thierry Baudet (FvD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
31 juli 2020
De wegverzakking in Kerkrade
Henk Nijboer (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
31 juli 2020
Rechterlijke uitspraak inzake de voorgenomen veevoermaatregel
Roelof Bisschop (SGP)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
31 juli 2020
Het bericht ‘bijlagen bij WOB verzoek goedkeuring SIVOR’
Rudmer Heerema (VVD)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
31 juli 2020
Het bericht “LNV legt onderbouwing stikstofmaatregel niet vast”
Barry Madlener (PVV)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
31 juli 2020
‘Brug bij Grave dicht voor tientonners door roest op klinknagels’
Remco Dijkstra (VVD)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
31 juli 2020
De aanvullende maatregelen om het coronavirus te bestrijden
Lodewijk Asscher (PvdA)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
30 juli 2020
Het bericht ‘RIVM-site Infectieradar pas na zomer weer operationeel’
Antje Diertens (D66), Hayke Veldman (VVD)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
30 juli 2020
De nieuwe vertragingen van de versterking
Sandra Beckerman (SP)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
30 juli 2020
De rol, taken en verantwoordelijkheden van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken
Niels van den Berge (GL), Lisa Westerveld (GL)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD), Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
29 juli 2020
Een massale vechtpartij in AZC Budel
Emiel van Dijk (PVV), Geert Wilders (PVV), Gidi Markuszower (PVV)
Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA), Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
29 juli 2020
De lerarenbeurs
Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GL), Paul van Meenen (D66), Michel Rog (CDA)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
27 juli 2020
De gemeenschappelijke schuld die ontstaat door het ‘herstelfonds’
Thierry Baudet (FvD)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
27 juli 2020
Het verbieden van intimidatie van vrouwen buiten abortusklinieken
Lilianne Ploumen (PvdA)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
27 juli 2020
FATCA en de Accidental Americans
Helma Lodders (VVD)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA), Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66)
27 juli 2020
Het bericht 'OM staakt onderzoek naar slachthuizen door traagheid NVWA'
Maarten Groothuizen (D66), Tjeerd de Groot (D66)
Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)