Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

7339 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
30 november 2017 - 21 februari 2018
Het bericht 'Gros van de vluchtelingen in de bijstand'
Bente Becker (VVD)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
11 december 2017 - 20 februari 2018
Het bericht 'Verdachte verpleeghuismoord had verklaring van goed gedrag'
Henk Krol (50PLUS)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
30 november 2017 - 20 februari 2018
Een voor aanranding veroordeelde trainer die toch coach kon blijven
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
27 december 2017 - 15 februari 2018
Het bericht dat Nederlandse infrastructuren onvoldoende zijn gedimensioneerd op het transport van zwaar militair materiaal
Hanke Bruins Slot (CDA)
van Nieuwenhuizen Wijbenga , Th.B. Bijleveld-Schouten

Alle
29 december 2017 - 26 januari 2018
Het opinie-artikel ‘Wordt het niet tijd om Nederland iets ruimer te zien dan de Randstad? Kabinet, ik bied u Zuid Limburg’
Attje Kuiken (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
28 december 2017 - 14 februari 2018
Doorstroming en drukte bij maatschappelijke opvang
Nine Kooiman (SP), Sandra Beckerman (SP)
de Jonge
28 december 2017 - 23 januari 2018
Het bericht dat klimaatmaatregelen de burgers klauwen met geld gaan kosten
Alexander Kops (PVV)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
28 december 2017 - 1 februari 2018
Het stemgedrag van Nederland in de Verenigde Naties
Martijn van Helvert (CDA), Joël Voordewind (CU)
Halbe Zijlstra (minister buitenlandse zaken) (VVD)
28 december 2017 - 5 februari 2018
Het oppotten van geld door schoolbesturen
Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
27 december 2017
Onderwijs aan vluchtelingenkinderen
Lisa Westerveld (GL)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
27 december 2017 - 24 januari 2018
Het doel van 3FM Serious Request, het herenigen van ouders en vermiste kinderen na een ramp of conflict
Joël Voordewind (CU)
Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66)
27 december 2017 - 15 februari 2018
Het bericht dat Nederlandse infrastructuren onvoldoende zijn gedimensioneerd op het transport van zwaar militair materiaal
Hanke Bruins Slot (CDA)
van Nieuwenhuizen Wijbenga , Th.B. Bijleveld-Schouten
22 december 2017 - 19 januari 2018
Het onderzoek “Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak’
Antje Diertens (D66), Vera Bergkamp (D66)
Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
22 december 2017 - 30 januari 2018
Het bericht dat huisartsen in achterstandswijken structureel overbelast zijn
Sharon Dijksma (PvdA)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
22 december 2017 - 16 januari 2018
De overname van de margarinedivisie van Unilever door KKR
Maarten Hijink (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
22 december 2017 - 25 januari 2018
Het bericht dat Nederland de EU-duurzaamheidsdoelen niet haalt
Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
22 december 2017 - 26 januari 2018
Honderden oudere leerkrachten, die graag nog voor de klas hadden willen staan, maar die werkloos thuiszitten met een uitkering
Gijs van Dijk (PvdA), Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
21 december 2017 - 29 januari 2018
(partij-) politieke propaganda in en rond het stembureau
Sven Koopmans (VVD)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
21 december 2017 - 2 februari 2018
Het bericht dat mensen vanaf Fort Oranje op een andere camping worden geplaatst
Sandra Beckerman (SP)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
21 december 2017 - 19 januari 2018
Het bericht 'Draagvlak mantelzorg is tanende'
Evert Jan Slootweg (CDA), Lenny Geluk-Poortvliet (CDA)
de Jonge
21 december 2017 - 16 januari 2018
Het bericht dat de financiële sector vervuilers kan aanpakken
Lammert van Raan (PvdD)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
21 december 2017 - 24 januari 2018
Het optreden van de Israëlische autoriteiten in de bezette Palestijnse gebieden
Sadet Karabulut (SP)
Halbe Zijlstra (minister buitenlandse zaken) (VVD)
20 december 2017 - 18 januari 2018
Het bericht dat raadsleden zich buitenspel voelen gezet
Ronald van Raak (SP)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
20 december 2017 - 2 februari 2018
Het bericht 'Rolstoelgebruikers hekelen gebrekkige assistentie op vliegvelden'
Jan Paternotte (D66), Vera Bergkamp (D66)
van Nieuwenhuizen Wijbenga