Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

9356 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
20 maart 2020 - 25 maart 2020
De capaciteit van IC-units en beademingsapparaten in Nederland ivm de Corona-pandemie
Geert Wilders (PVV)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Geert Wilders (PVV)
4 maart 2020 - 25 maart 2020
Fysiotherapeuten die in actie komen tegen bemoeienis van de zorgverzekeraar
Henk van Gerven (SP)
Henk van Gerven (SP)
24 februari 2020 - 25 maart 2020
Het feit dat een vooraanstaande klimaatscepticus werd gefinancierd door Nederlandse multinationals had en klimaatbeleid probeerde te frustreren
Tom van der Lee (GL)
Tom van der Lee (GL)
26 februari 2020 - 25 maart 2020
Het bericht dat een klimaatscepticus meer dan een miljoen gulden ontving van o.a. Nederlandse bedrijven met als expliciet doel om twijfel te zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin
Lammert van Raan (PvdD)
Lammert van Raan (PvdD), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)

Alle
26 maart 2020
De huisvesting van arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis
Jan Jacob van Dijk (CDA), Sandra Beckerman (SP)
26 maart 2020
De positie van arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis
Steven van Weyenberg (D66), Maarten Groothuizen (D66)
24 maart 2020
De spoedbijeenkomst van de Eurogroep van 24 maart naar aanleiding van de geannoteerde agenda
Renske Leijten (SP)
24 maart 2020
De open brief aan de Raad van Bestuur van Treant voor het behoud van acute zorg in het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen
Henk van Gerven (SP)
24 maart 2020
Huisuitzettingen tijdens de coronacrisis
Sandra Beckerman (SP), Maarten Hijink (SP), Michiel van Nispen (SP)
24 maart 2020
De maatregelen die worden getroffen in het gevangeniswezen in verband met het COVID-19 virus
Michiel van Nispen (SP)
24 maart 2020
De aardbevingen van 22 en 23 maart ten tijde van Corona.
Sandra Beckerman (SP)
23 maart 2020
Alle berichtgeving omtrent het coronavirus.
Corrie van Brenk (PvdA), Henk Krol (50PLUS), Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS), Léonie Sazias (50PLUS)
23 maart 2020 - 25 maart 2020
Gedragsregels en communicatie bij het coronavirus, in het bijzonder in de grensregio’s
Antje Diertens (D66)
Antje Diertens (D66)
23 maart 2020 - 24 maart 2020
Een tegemoetkoming vanwege de Corona maatregelen aan werkenden en mensen met een uitkering
Bart van Kent (SP)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
23 maart 2020
De totstandkoming van de wet homologatie onderhands akkoord.
Stieneke van der Graaf (CU), Henk Nijboer (PvdA), Michiel van Nispen (SP)
23 maart 2020
Wapenimporten uit Turkije.
Sadet Karabulut (SP)
23 maart 2020
De omgang van grote ondernemingen met het Coronavirus
William Moorlag (PvdA)
20 maart 2020 - 24 maart 2020
De inzet van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en eurobonds
Bart Snels (GL)
Bart Snels (GL)
20 maart 2020
Een convenant voor gemeenten en (jeugd)zorgaanbieders om de continuïteit van (jeugd)zorg aan te bieden in tijden van de coronacrisis
René Peters (CDA), Joba van den Berg-Jansen (CDA)
20 maart 2020 - 25 maart 2020
De capaciteit van IC-units en beademingsapparaten in Nederland ivm de Corona-pandemie
Geert Wilders (PVV)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Geert Wilders (PVV)
20 maart 2020
De Adviescommissie Gids Proportionaliteit
Eppo Bruins (CU)
19 maart 2020
De gevolgen van de coronacrisis voor mensen in armoede, voedselbanken en sociale werkvoorzieningen
Jan Jacob van Dijk (CDA)
19 maart 2020 - 25 maart 2020
De gevolgen van het Corona-virus voor de rechtspleging en de rechtsbescherming
Monica den Boer (D66), Maarten Groothuizen (D66)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
19 maart 2020
De gezondheidszorg in Afrikaanse landen om een uitbraak van het coronavirus het hoofd te bieden
Arne Weverling (VVD), Sven Koopmans (VVD)