Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

8324 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
18 januari 2019 - 14 februari 2019
Het bezoek van de topman van Air France-KLM
Lammert van Raan (PvdD)
van Nieuwenhuizen Wijbenga
14 december 2018 - 14 februari 2019
Het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken
Lilianne Ploumen (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
28 januari 2019 - 13 februari 2019
Het bericht ‘Ziekenhuis Bronovo dicht door tekort aan personeel’
Lilianne Ploumen (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
16 januari 2019 - 12 februari 2019
Het bericht ‘Defensie ziet liever geen windmolens naast munitieopslag’
Salima Belhaj (D66)
Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)

Alle
12 februari 2019
Antwoorden op Kamervragen over foutieve registratie in de Basisregistratie Personen
Kees van der Staaij (SGP), Roelof Bisschop (SGP)
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Buitenlandse Zaken over antwoorden op Kamervragen
12 februari 2019
Het bericht ‘Geen plek voor nieuwe poli in Arnhem-Zuid’
Henk van Gerven (SP)
Minister voor Medische Zorg
11 februari 2019
Het bericht dat overeenkomsten worden afgekeurd door het zorgkantoor omdat de zorgverlener nog een andere baan heeft
John Kerstens (PvdA)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
8 februari 2019
Het bericht dat Amstelveen vasthoudt aan 2500 nieuwe studentenwoningen
Daniel Koerhuis (VVD), Remco Dijkstra (VVD)
Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
8 februari 2019
De rol van verzekeraars, Achmea in het bijzonder, bij het proces tot stelselherziening rechtsbijstand en de invloed op het ministerie
Michiel van Nispen (SP)
Minister voor Rechtsbescherming
7 februari 2019
Het bericht ‘Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode’
Lisa Westerveld (GL), Nevin Özütok (GL)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
7 februari 2019
Het voorkomen van onveilige balkons
Sandra Beckerman (SP)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
7 februari 2019
De doorlooptijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Remco Dijkstra (VVD), Carla Dik-Faber (CU), Stieneke van der Graaf (CU)
Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Medische Zorg
7 februari 2019
Brieven waarin schoolleiders gewezen worden op de wettelijke verplichting om gegevens van leraren aan te leveren voor het Lerarenregister
Michel Rog (CDA), Paul van Meenen (D66), Eppo Bruins (CU)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
7 februari 2019
Het bericht dat de monitoring eigen bijdrage Wmo tekort schiet
John Kerstens (PvdA)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
7 februari 2019
De humanitaire crisis in Venezuela en de erkenning van Juan Gauidó
Achraf Bouali (D66)
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
7 februari 2019
Investeringen door woningcorporaties
Sandra Beckerman (SP)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
6 februari 2019
De Nederlandse jongen Charly die in Spanje gedetineerd is
Pieter Omtzigt (CDA), Martijn van Helvert (CDA)
Minister van Buitenlandse Zaken
6 februari 2019
Het ‘Voorlopig advies Capaciteitsorgaan tandartsen en mondhygiënisten’
Henk van Gerven (SP)
Ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
6 februari 2019
Het bericht dat sportclubs tegenwerking ervaren bij verduurzaming
William Moorlag (PvdA)
Minister van Economische Zaken en Klimaat
6 februari 2019
Het bericht ‘Verval in de gymzaal: kapotte trampolines en turnbruggen’
Rudmer Heerema (VVD)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
6 februari 2019 - 12 februari 2019
Korte termijn gevolgen van het faillissement van het MC IJsselmeerziekenhuizen
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
5 februari 2019
De last onder dwangsom werkgeversportaal UWV
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Pieter Heerma (CDA), Harry van der Molen (CDA)
Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
5 februari 2019
Het bericht 'Raadslid: Jongeren gooiden mij in de sloot'
Henk Krol (50PLUS), Chris van Dam (CDA)
Minister van Justitie en Veiligheid
5 februari 2019
De Nederlandse zuinigheid tegenover de Franse spilzucht
Henk Krol (50PLUS)
Minister-President en de Minister van Financiën