Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

8433 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
12 maart 2019 - 16 april 2019
Het bericht ‘Rechter moet tussenbeide komen bij ICT-ruzie binnen UWV’
Jan Middendorp (VVD), Dennis Wiersma (VVD)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
21 februari 2019 - 16 april 2019
Onveiligheid in woonzorginstellingen
John Kerstens (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
19 maart 2019 - 16 april 2019
Het bericht ‘Rijk verdeelt wmo-gelden anders: Gelderse gemeenten krijgen miljoenen minder’
John Kerstens (PvdA)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
22 februari 2019 - 15 april 2019
Misstanden in woonzorginstellingen en gebrek aan toezicht hierop
Maarten Hijink (SP), Michiel van Nispen (SP)
Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)

Alle
27 maart 2019
Het rapport ‘Psychiaters in GGZ-instellingen: Arbeidsmarktonderzoek NVvP-LAD’
Wim-Jan Renkema (GL)
27 maart 2019
De rol van verzekeraars bij “de juiste zorg op de juiste plek”
Lilianne Ploumen (PvdA)
26 maart 2019
Het faillissement van zorginstelling Siza Nova Me
John Kerstens (PvdA)
26 maart 2019
De procedure en de capaciteit bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Chris van Dam (CDA), Maarten Groothuizen (D66), Antoinette Laan-Geselschap (VVD), Michiel van Nispen (SP)
26 maart 2019
De bunker Seyss Inquart
Thierry Aartsen (VVD), Jan Middendorp (VVD)
26 maart 2019
Jongeren moeten volwassenloon krijgen
Gijs van Dijk (PvdA)
25 maart 2019
Het bericht ‘Windmolens medeoorzaak insectensterfte'
Agnes Mulder (CDA), Jaco Geurts (CDA)
25 maart 2019 - 8 april 2019
Duurzame luchtvaart
Mustafa Amhaouch (CDA)
van Nieuwenhuizen Wijbenga
22 maart 2019
Arbeidsmigranten in Gelderse schuren en stallen
Jasper van Dijk (SP), Jan Jacob van Dijk (CDA)
22 maart 2019
Het bericht ‘Ongelooflijk dat tbs’ers in dorp rondlopen’
Gidi Markuszower (PVV)
21 maart 2019
De toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties
Vera Bergkamp (D66)
21 maart 2019 - 8 april 2019
Het pleidooi van de Nationale ombudsman voor een aanwijzing aan Nederland wegens misstanden in Caribisch Nederland
Nevin Özütok (GL)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
21 maart 2019 - 11 april 2019
Het bericht dat de topman van ING mogelijk alsnog vervolgd wordt
Ö. Alkaya
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
21 maart 2019 - 3 april 2019
Zorgfraude als verdienmodel voor criminelen
Sophie Hermans (VVD), Leendert de Lange (VVD)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
21 maart 2019
Het bericht ‘Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose’
Madeleine van Toorenburg (CDA)
21 maart 2019
Het verband tussen wietgebruik en psychoses
Kees van der Staaij (SGP)
20 maart 2019 - 9 april 2019
Het opdoeken van groep 8 als gevolg van het lerarentekort in Leiden
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
20 maart 2019 - 12 april 2019
De doorrekeningen van het Klimaatakkoord
Martin van Rooijen (CDA)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
20 maart 2019 - 15 april 2019
De mogelijke invoering van twee wetten in Guatemala
Bram van Ojik (GL), Lilianne Ploumen (PvdA), Sadet Karabulut (SP)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
20 maart 2019
Het gevaar dat het goede werk dat Nierteam aan Huis voor nierpatiënten verricht, mogelijk moet worden stopgezet vanwege lange beoordelingstermijnen bij de Nederlandse Zorgautoriteit
Pia Dijkstra (D66)