Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

7571 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
6 juni 2018 - 14 juni 2018
Een recordaantal mensen bij schuldhulpverlening
Jasper van Dijk (SP)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
8 juni 2018 - 13 juni 2018
Het budgetrecht van de Kamer ten aanzien van een nieuwe deal met Shell en Exxon
Henk Nijboer (PvdA)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
24 mei 2018 - 13 juni 2018
De arrestatie van tien activisten voor vrouwenrechten in Saudi-Arabië
Sadet Karabulut (SP)
Stef Blok (VVD)
23 mei 2018 - 12 juni 2018
Het radioprogramma Reporter 'Misstanden in de maatschappelijke ondersteuning'
Lenny Geluk-Poortvliet (CDA)
de Jonge

Alle
11 juni 2018
Het bericht dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) compenseert in de normering bij examens
Peter Kwint (SP)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
11 juni 2018
Verbod op het gebruik van de sleepvoet
Helma Lodders (VVD), Jaco Geurts (CDA)
Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
8 juni 2018
Fors duurder wordend zorgvervoer
John Kerstens (PvdA)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
8 juni 2018 - 13 juni 2018
Het budgetrecht van de Kamer ten aanzien van een nieuwe deal met Shell en Exxon
Henk Nijboer (PvdA)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
8 juni 2018
De pakketsorteerders die via een schijnconstructie worden ingehuurd bij PostNL
Bart van Kent (SP), Gijs van Dijk (PvdA)
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
7 juni 2018
Het bericht 'Anticorruptieteam nodig'
Lilian Helder (PVV)
Minister van Justitie en Veiligheid
7 juni 2018
Het terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sector
Carla Dik-Faber (CU), Rob Jetten (D66)
Minister van Economische Zaken en Klimaat
7 juni 2018
Het bericht ‘#MeToo: artsen gaan niet vrijuit’
Corinne Ellemeet (GL)
Ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
7 juni 2018
Het bericht 'OM ziet opvallende stijging aantal corruptiezaken binnen politie en douane' en het Jaarbericht OM 2017.
Lilian Helder (PVV)
Minister van Justitie en Veiligheid
7 juni 2018
Het bericht ‘Beroerde arbeidsomstandigheden in kraamzorg’
Lilianne Ploumen (PvdA), Gijs van Dijk (PvdA)
Minister voor Medische Zorg
6 juni 2018
Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van artsen
Kirsten van den Hul (PvdA), Gijs van Dijk (PvdA)
Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
6 juni 2018
Wijken die kunnen veranderen in getto’s
Sandra Beckerman (SP)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
6 juni 2018
Een lasterlijk rapport van het Israëlische ministerie van Strategische Zaken
Tunahan Kuzu (DENK)
Minister van Buitenlandse Zaken
6 juni 2018
Het pleidooi van gemeenten voor een landelijk vuurwerkverbod
Frank Wassenberg (PvdD)
ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
6 juni 2018 - 14 juni 2018
Een recordaantal mensen bij schuldhulpverlening
Jasper van Dijk (SP)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
6 juni 2018
Het bericht dat er veiligheidsproblemen zouden zijn in de penitentiaire inrichting te Alphen aan de Rijn
Michiel van Nispen (SP)
Minister voor Rechtsbescherming
6 juni 2018
Een weeffout in de wet aangaande de financiering van het Passend Onderwijs
Evert Jan Slootweg (CDA), Michel Rog (CDA)
Minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
5 juni 2018
Het bericht 'Computer zegt nee. Hoe Saskia twintig jaar vastliep in het systeem'
Ö. Alkaya , Jasper van Dijk (SP)
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
4 juni 2018
Het bericht ‘IND-beleid bekeerlingen geregeld onzorgvuldig
Joël Voordewind (CU), Roelof Bisschop (SGP)
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
1 juni 2018
Het bericht ‘Private uitvoerders sociale zekerheid eisen ‘drastisch aangepaste rol’ UWV’
Stoffer
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid