Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1469 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
21 juli 2023 - 19 september 2023
De 10.000 gezinnen (vaak met een parttime werkende en of gedeeltelijk arbeidsongeschikte) die onder het bijstandsniveau leven
Pieter Omtzigt (Omtzigt)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
7 augustus 2023 - 18 september 2023
De werkerscoöperatie in aanvulling op de beraadslagingen tijdens het commissiedebat ZZP van woensdag 7 juni 2023
Hilde Palland (CDA)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
14 juni 2023 - 18 september 2023
De uitvoering van het amendement Becker c.s. over voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van inburgeraars (35483-51)
Bente Becker (VVD)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
21 juli 2023 - 18 september 2023
De vertraagde invoering van bijna-gratis kinderopvang op de BES-eilanden
Fonda Sahla (D66)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)

Alle
20 september 2023
Het bericht dat de steunmaatregelen om amateurverenigingen voor de hoge energieprijzen te compenseren in 2024 komen te vervallen
Michiel van Nispen
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
20 september 2023
Het artikel 'EU-Burgers zonder (t)huis: De Aanpak van Dakloosheid en de Staat van EU-burgerschap in Nederland'
Hülya Kat (D66)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
14 september 2023
Meldingen van gedupeerden in het toeslagenschandaal
Nicole Temmink (SP)
Aukje de Vries (staatssecretaris financiën) (VVD)
7 september 2023
De situatie m.b.t. een vermoorde snackbareigenaar
Wybren van Haga (BVNL)
Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
6 september 2023
De cijfers van het aantal agressie-en geweldsincidenten in de jeugdgevangenissen
Joost Eerdmans (EénNL)
Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
4 september 2023
Het bericht 'Herstel van Toeslagenaffaire groeit uit tot peperdure, ambtelijke moloch'
Inge van Dijk (CDA)
Marnix van Rij (staatssecretaris financiën) (CDA)
22 augustus 2023
Het bericht 'Schoolkosten onbetaalbaar, ouders vragen vaker financiële hulp'
Habtamu de Hoop (PvdA)
Mariëlle Paul (VVD)
18 augustus 2023
Het bericht dat de sociale werkplaatsen met grote tekorten kampen
Bart van Kent (SP)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
16 augustus 2023 - 7 september 2023
Het artikel “Zorgen om kinderdagverblijven en bso’s: ‘Ernstige incidenten zijn topje van ijsberg’”
Jacqueline van den Hil (VVD)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
11 augustus 2023 - 14 september 2023
Kinderopvang voor kinderen van ouders met een ernstige ziekte
Fonda Sahla (D66)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Aukje de Vries (staatssecretaris financiën) (VVD)
10 augustus 2023
Het bericht ‘Bankroet schuldhandelaar dupeert mogelijk tienduizenden consumenten met schulden’
Hülya Kat (D66)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
9 augustus 2023 - 12 september 2023
Het advies van de landsadvocaat over invaren in het nieuwe pensioencontract
Pieter Omtzigt (Omtzigt)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
7 augustus 2023 - 18 september 2023
De werkerscoöperatie in aanvulling op de beraadslagingen tijdens het commissiedebat ZZP van woensdag 7 juni 2023
Hilde Palland (CDA)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
2 augustus 2023 - 12 september 2023
Een juridisch advies van de landsadvocaat over het invaren van pensioenen in de pensioenwet
Pieter Omtzigt (Omtzigt)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
25 juli 2023
Het illegaal verzamelen van gegevens van uitkeringsgerechtigden door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Sjoerd Warmerdam (D66), Stephan van Baarle (DENK), Hind Dekker-Abdulaziz (D66)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
21 juli 2023 - 18 september 2023
De vertraagde invoering van bijna-gratis kinderopvang op de BES-eilanden
Fonda Sahla (D66)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
21 juli 2023 - 19 september 2023
De 10.000 gezinnen (vaak met een parttime werkende en of gedeeltelijk arbeidsongeschikte) die onder het bijstandsniveau leven
Pieter Omtzigt (Omtzigt)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
19 juli 2023 - 31 augustus 2023
Het artikel ‘Miljoenen snappen digitale overheid onvoldoende, meeste hoofdpijn over DigiD’
Barbara Kathmann (PvdA)
Alexandra van Huffelen (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
19 juli 2023
Een AOW-gat voor AOW-gerechtigden die enkele jaren in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea hebben gewoond
Barbara Kathmann (PvdA)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
19 juli 2023 - 12 juli 2023
De kabinetsbrief van 14 juni 2023, inzake Indexatie kinderbijslag per 1 juli 2023
Hilde Palland (CDA), Evert Jan Slootweg (CDA)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)