Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1419 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
22 februari 2023 - 23 maart 2023
De koppeling van persoonsgegevens van uithuisgeplaatste kinderen en onafhankelijk onderzoek naar uithuisplaatsingen en het kinderopvangtoeslagschandaal, waar de Kamer al in 2021 verzocht
Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66), Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
20 februari 2023 - 23 maart 2023
Het bericht 'Vakbonden zoeken naar nieuwe varianten voor opbouw vroegpensioen'
Marijke van Beukering-Huijbregts (D66)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
17 november 2022 - 20 maart 2023
De Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden
Lammert van Raan (PvdD)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Liesje Schreinemacher (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (VVD)
30 december 2022 - 8 maart 2023
Het bericht ‘Vrijwilligers in de knel door regels fiscus voor vergoeding: ‘Gedwongen om te stoppen’'
Barbara Kathmann (PvdA)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)

Alle
21 maart 2023
Het bericht ‘33 gemeenten verlagen tarieven voor pgb ondanks inflatie: ‘Als ik weer moet gaan werken, dan moeten mijn kinderen naar een instelling’’
Lucille Werner (CDA)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
21 maart 2023
Het bericht ‘33 gemeenten verlagen tarieven voor pgb ondanks inflatie’
Harry Bevers (VVD)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
20 maart 2023
Het bericht ‘Rechtszaak over trage besluitvorming herstel toeslagenaffaire’
Inge van Dijk (CDA)
Aukje de Vries (staatssecretaris financiën) (VVD)
20 maart 2023
Het gevolg van een hogere instroom van jonge pensioendeelnemers voor het opbouwpercentage
Henk Nijboer (PvdA), Senna Maatoug (GL)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
17 maart 2023
Het Tijdelijk Noodfonds Energie
Barbara Kathmann (PvdA)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
13 maart 2023
Eenverdieners en middeninkomens
Chris Stoffer (SGP)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Marnix van Rij (staatssecretaris financiën) (CDA)
10 maart 2023
De financiële situatie van gezinnen
Chris Stoffer (SGP)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU), Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
10 maart 2023
De toenemende kinderarmoede
Bart van Kent
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
8 maart 2023
Het door gemeenten in de Duin- en Bollenstreek vervangen van definities in hun Wmo-verordeningen die afwijken van de definities, zoals die door de wetgever in de Wmo 2015 zijn vastgelegd
Lucille Werner (CDA)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
6 maart 2023
Duizenden gezinnen die al jarenlang leven van een inkomen onder het niveau van een bijstandsuitkering omdat de regelingen niet op elkaar aansluiten
Nicki Pouw-Verweij (JA21), Pieter Grinwis (CU), Hilde Palland (CDA), Wybren van Haga (BVNL), Caroline van der Plas (BBB), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Barbara Kathmann (PvdA), Lilian Marijnissen (SP), Christine Teunissen (PvdD), Chris Stoffer (SGP)
Marnix van Rij (staatssecretaris financiën) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU), Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Aukje de Vries (staatssecretaris financiën) (VVD)
28 februari 2023
Het toezicht op PGB wooninitiatieven
Lisa Westerveld (GL)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
28 februari 2023
Het bericht dat een jongen al een jaar thuis zit na een onterechte schorsing
Stephan van Baarle (DENK)
Dennis Wiersma (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
22 februari 2023 - 23 maart 2023
De koppeling van persoonsgegevens van uithuisgeplaatste kinderen en onafhankelijk onderzoek naar uithuisplaatsingen en het kinderopvangtoeslagschandaal, waar de Kamer al in 2021 verzocht
Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66), Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
20 februari 2023 - 23 maart 2023
Het bericht 'Vakbonden zoeken naar nieuwe varianten voor opbouw vroegpensioen'
Marijke van Beukering-Huijbregts (D66)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
17 februari 2023
Het bericht dat honderden bagagemedewerkers zich melden voor een claimzaak tegen Schiphol en dat ook de Nederlandse Arbeidsinspectie ingrijpt
Mark Strolenberg (VVD), Daniel Koerhuis (VVD)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
17 februari 2023
De brief van artsenfederatie KNMG over het effect van armoede op ziekte
Julian Bushoff (PvdA), Barbara Kathmann (PvdA)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
9 februari 2023 - 24 februari 2023
Het voorgestelde keuze- en shoprecht voor gepensioneerden na invaren vanuit een uitkeringsovereenkomst naar een flexibele premieovereenkomst
Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
8 februari 2023
De ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers
Senna Maatoug (GL), Chris Stoffer (SGP)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
2 februari 2023 - 15 februari 2023
Het bericht ‘Telefoonlijnen roodgloeiend bij uitkerende instanties over tegenvallende AOW-uitkering’
Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
1 februari 2023 - 23 februari 2023
De berichtgeving over energiearmoede en schimmel in woningen
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers , Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)