Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

886 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
6 februari 2019 - 8 februari 2019
De brief van de minister van Financiën d.d. 5 februari 2019 over het op handen zijnde akkoord betreffende het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)
Martin van Rooijen (CDA), Thierry Baudet (FvD), Renske Leijten (SP), Teun van Dijck (PVV), Chris Stoffer (SGP), Eppo Bruins (CU), Roald van der Linde (VVD), Pieter Omtzigt (CDA)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
3 december 2018 - 6 februari 2019
Het bericht ‘Minister Koolmees: 'Niet draaien aan aparte knoppen van pensioenstelsel'’
Martin van Rooijen (CDA)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
2 januari 2019 - 6 februari 2019
Het bericht ‘Werkgevers pompen Polen rond om kosten te besparen’
Pieter Heerma (CDA), Steven van Weyenberg (D66)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
2 januari 2019 - 6 februari 2019
Uitzendbureaus die aanzetten tot fraude met de werkloosheidsuitkering (WW-fraude)
Jasper van Dijk (SP), Jan Jacob van Dijk (CDA)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)

Alle
7 februari 2019
Te lage tarieven voor pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdhulp
Lisa Westerveld (GL)
Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid
6 februari 2019 - 8 februari 2019
De brief van de minister van Financiën d.d. 5 februari 2019 over het op handen zijnde akkoord betreffende het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)
Martin van Rooijen (CDA), Thierry Baudet (FvD), Renske Leijten (SP), Teun van Dijck (PVV), Chris Stoffer (SGP), Eppo Bruins (CU), Roald van der Linde (VVD), Pieter Omtzigt (CDA)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
5 februari 2019
Kindermishandeling
Lisa Westerveld (GL)
Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
4 februari 2019
Ondersteuning bij werk in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Steven van Weyenberg (D66)
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 januari 2019
Het bericht dat ex-gedetineerden nog steeds niet tot nauwelijks verzekeringen kunnen afsluiten
Michiel van Nispen (SP)
Minister voor Rechtsbescherming
30 januari 2019
Zwijgcontract in de jeugdbescherming
Attje Kuiken (PvdA)
Ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
24 januari 2019
Twee jaar uitstel voor een wet die mensen met schulden moet helpen
Jasper van Dijk (SP), Jan Jacob van Dijk (CDA)
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
17 januari 2019
Het bericht ‘Einde subsidieregeling jongeren voor gemeenten’
Nevin Özütok (GL)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
16 januari 2019
Het bericht ‘856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op’
Bart van Kent (SP)
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
8 januari 2019 - 23 januari 2019
Het bericht dat jonge gehandicapten geregeld geen uitkering krijgen terwijl ze er wel recht op hebben
Paul Smeulders (GL), Wim-Jan Renkema (GL)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
2 januari 2019 - 6 februari 2019
Uitzendbureaus die aanzetten tot fraude met de werkloosheidsuitkering (WW-fraude)
Jasper van Dijk (SP), Jan Jacob van Dijk (CDA)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
2 januari 2019 - 6 februari 2019
Het bericht ‘Werkgevers pompen Polen rond om kosten te besparen’
Pieter Heerma (CDA), Steven van Weyenberg (D66)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
20 december 2018 - 16 januari 2019
Het bericht ‘Verbetering gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij ggz’
Judith Tielen (VVD)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
20 december 2018 - 28 januari 2019
De professionele autonomie van de onafhankelijke cliëntondersteuner die onder druk staat
Vera Bergkamp (D66)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
19 december 2018 - 23 januari 2019
Het bericht dat sociale werkvoorziening ATEA te Breda verdwijnt en dat dit tot veel onrust leidt
Jasper van Dijk (SP), Jan Jacob van Dijk (CDA)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
19 december 2018 - 23 januari 2019
Het bericht ‘856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op’
Steven van Weyenberg (D66)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
19 december 2018 - 23 januari 2019
Het bericht ‘856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op’
Bart van Kent (SP)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
18 december 2018
Promovendi
Lisa Westerveld (GL)
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
12 december 2018 - 5 februari 2019
De aanbevelingen van het VN Comité tegen Foltering voor betere bescherming van intersekse kinderen
Vera Bergkamp (D66)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
7 december 2018 - 13 december 2018
Onderzoek van Sociaal Werk Nederland waaruit blijkt dat meer ouders peuters thuishouden
Gijs van Dijk (PvdA), Kirsten van den Hul (PvdA)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)