Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

994 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
4 september 2019 - 11 oktober 2019
De toekomst van het pensioenstelsel in relatie tot zijn uitspraak 'Als de rente heel lang nul blijft, hebben we met z'n allen een probleem in een kapitaalgedekt stelsel'
Corrie van Brenk (PvdA)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
18 september 2019 - 11 oktober 2019
Het SCP-rapport ‘Armoede in kaart 2019’
Corrie van Brenk (PvdA)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
23 september 2019 - 11 oktober 2019
De documentaire De schuldmachine
Jasper van Dijk (SP)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
16 september 2019 - 7 oktober 2019
Huurders met financiële problemen
Alexander Kops (PVV)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Alle
9 oktober 2019
Het bericht ‘Zó raakt de nieuwe benchmarkrente Ester pensioenfondsen’
Roald van der Linde (VVD)
2 oktober 2019
Data van werkzoekenden die massaal ontbreken bij een databank van het UWV
Jasper van Dijk (SP)
2 oktober 2019
De artikelen ‘Data arbeidsbeperkte werkzoekenden ontbreken massaal bij UWV’ en ‘UWV-manager Astrid Hendriks legt uit hoe de onlinekaartenbak mislukte’
Chantal Nijkerken-de Haan (VVD), Judith Tielen (VVD)
1 oktober 2019
Het weren van zwangerschappen en baby’s in huurwoningen
Sandra Beckerman (SP)
1 oktober 2019
Het afwijzen van kinderopvangtoeslag omdat de toeslagpartner dagbesteding heeft
Renske Leijten (SP)
26 september 2019
Het bericht ‘Gepensioneerden metaalfondsen gaan korting sneller voelen’
Corrie van Brenk (PvdA)
26 september 2019
De toename van het aantal kinderen dat in een crisisopvang woont
Kirsten van den Hul (PvdA), John Kerstens (PvdA)
24 september 2019
Het bericht 'Korten kan niet wachten'
Teun van Dijck , Teun van Dijck , Teun van Dijck , Teun van Dijck , Teun van Dijck , Teun van Dijck , Teun van Dijck , Léon de Jong (PVV), Teun van Dijck , Geert Wilders (PVV), Teun van Dijck
23 september 2019 - 11 oktober 2019
De documentaire De schuldmachine
Jasper van Dijk (SP)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
18 september 2019
Diverse berichten over de berichten ‘Duizenden ouderen wachten op verpleeghuisplek of thuiszorg’, ‘Route naar verpleeghuis zit verstopt’ en ‘36 huizen afbellen voor één patiënt’
John Kerstens (PvdA)
18 september 2019 - 11 oktober 2019
Het SCP-rapport ‘Armoede in kaart 2019’
Corrie van Brenk (PvdA)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
16 september 2019 - 4 oktober 2019
Het bericht dat gemeenten massaal korten op het sociaal domein
John Kerstens (PvdA)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
16 september 2019 - 7 oktober 2019
Huurders met financiële problemen
Alexander Kops (PVV)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
13 september 2019
Het plenaire debat inzake het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen (d.d. 4 september 2019).
Corrie van Brenk (PvdA), Henk Krol (50PLUS)
13 september 2019
Het bericht dat sommige jongeren niet kunnen studeren omdat zij dakloos zijn
Wim-Jan Renkema (GL), Lisa Westerveld (GL), Niels van den Berge (GL)
12 september 2019 - 4 oktober 2019
Het bericht ‘Kabinet laat Caribische ouderen achter in ‘mensonwaardig bestaan’’
Antje Diertens (D66)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
12 september 2019
De sociale staat van Nederland 2019
Corrie van Brenk (PvdA)
12 september 2019
De uitzending van Radar over ANW-hiaatverzekeringen
Henk Nijboer (PvdA), Evert Jan Slootweg (CDA)
11 september 2019 - 4 oktober 2019
Het bericht ‘Honderden ouderen in Caribisch Nederland hebben nauwelijks te eten’
Attje Kuiken (PvdA)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
11 september 2019 - 1 oktober 2019
Het bericht dat ouderen nauwelijks geld overhouden
John Kerstens (PvdA)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)