Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

960 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
5 juni 2019 - 31 juli 2019
Het bericht 'Politie jaagt nabestaanden onnodig op kosten na een overlijden: Bedragen lopen op tot zeshonderd euro'.
Chris van Dam (CDA)
Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
28 maart 2019 - 24 juli 2019
Het bericht ‘De voorzitter van moskeekoepel CMO houdt er alweer mee op’
Gijs van Dijk (PvdA), Chris van Dam (CDA)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
16 mei 2019 - 12 juli 2019
Mannen die vluchten voor huiselijk geweld en daardoor het contact met hun kinderen kwijtraken
René Peters (CDA)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
3 juni 2019 - 5 juli 2019
Het bericht dat gemeenten de stekker uit sociaal werkbedrijf Soweco trekken
Gijs van Dijk (PvdA)
Gijs van Dijk (PvdA)

Alle
15 juli 2019
Het toenemend aantal economisch daklozen in Nederland
Henk Nijboer (PvdA)
15 juli 2019
Een wetsvoorstel inzake het toezicht op vermogensbeheer van minderjarigen
Michiel van Nispen (SP)
15 juli 2019
De verwachting dat meer ouders te maken hebben gehad met onterechte stopzetting van kinderopvangtoeslag dan eerder gedacht en het onderzoek naar andere CAF-onderzoeken
Renske Leijten (SP)
9 juli 2019
De grenseffecten van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Corrie van Brenk (PvdA), Henk Krol (50PLUS)
8 juli 2019
Beantwoording van het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een reactie op de twee rondetafelgesprekken over woonfraude
Daniel Koerhuis (VVD)
3 juli 2019
Waardeoverdracht van kleine pensioenen
Roald van der Linde (VVD)
3 juli 2019
Het bericht ‘Groot onderzoek naar Poolse WW-fraude in Helmond: ‘Voor zeker tonnen aan onterechte uitkeringen betaald’’
Paul Smeulders (GL)
1 juli 2019 - 4 juli 2019
Het uitblijven van verzoeken en vragen van Kamerleden over achtergrond en aanleiding van het onderzoek naar vermeende fraude met kinderopvangtoeslag en het onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslag bij honderden ouders
Renske Leijten (SP)
Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
1 juli 2019
Het bericht 'Rotterdamse rechter passeert Participatiewet'
Wim-Jan Renkema (GL)
1 juli 2019 - 4 juli 2019
De CAF 11-zaak
Pieter Omtzigt (CDA)
Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
26 juni 2019
Het recht op huurtoeslag van cliënten in een beschermde woonvorm
Carla Dik-Faber (CU)
24 juni 2019
Het bericht ‘ABP ontdekt deelnemers met recht op arbeidsongeschiktheidspensioen’
Corrie van Brenk (PvdA)
20 juni 2019
Het bericht ‘Daklozenopvang in nood: opnamestop bij Leger des Heils’
Wim-Jan Renkema (GL)
20 juni 2019
De opnamestop bij de daklozenopvang van het Leger de Heils in Amsterdam
René Peters (CDA)
19 juni 2019
Het onderbrengen van IS-kinderen bij IS-aanhangers
Thierry Baudet (FvD)
19 juni 2019
De baby en peuter van een Nederlandse vader die zich zonder ouders in een kamp in Noord-Syrië bevinden
Lilianne Ploumen (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
12 juni 2019
Het bericht ‘Gemeenten niet gericht op schuldenvrij maken inwoners’
Rens Raemakers (D66)
11 juni 2019
Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen
Corrie van Brenk (PvdA)
11 juni 2019
Ouders die met de staatssecretaris in gesprek gaan over de problemen in het kader van CAF-11 (Combiteam Aanpak Facilitators 11), waarover de Belastingdienst al op de vingers getikt is door de Raad van State, de Hoge Raad, de Nationale ombudsman, de kinderombudsman en de Tweede Kamer
Bart Snels (GL), Renske Leijten (SP), Pieter Omtzigt (CDA)
6 juni 2019 - 3 juli 2019
1600 kinderen die verdwenen zijn uit asielopvang
Jasper van Dijk (SP)
Broekers-Knol