Stemming

Gewijzigde motie van het lid Voortman (t.v.v. 33161, nr. 162) over uitzonderen van herkeuring van Wajongers van voor 1993 en boven de 55 jaar

24,7 %
75,3 %


SP

50PLUS

BONTES

VVD

CU

PVV

GL

SGP

PvdA

PvdD

D66

CDA


Nr. 180 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 162

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vorige eenmalige herkeuring van Wajongers in 2004 was;

overwegende dat Wajongers van voor 1993 en Wajongers ouder dan 45 jaar uitgezonderd werden van herkeuring;

van mening dat het vanuit rechtszekerheid onredelijk is om mensen aan wie je als overheid eerder beloofd hebt dat je ze niet zou herkeuren nu alsnog te herkeuren;

verzoekt de regering om, Wajongers van voor 1993 en Wajongers ouder dan 55 jaar uit te zonderen van de herkeuring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman


Gewijzigde motie van het lid Voortman (t.v.v. 33161, nr. 162) over uitzonderen van herkeuring van Wajongers van voor 1993 en boven de 55 jaar

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): Linda Voortman
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-180.html