90,7 %
9,3 %

PvdD

CDA

D66

PVV

VVD

CU

SGP

BONTES

PvdA

GL

SP

50PLUS


Nr. 171 MOTIE VAN HET LID POTTERS C.S.

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mensen met een arbeidsbeperking die wel zelfstandig 100% WML kunnen verdienen en vanaf 2015 in de Participatiewet instromen, niet tot de doelgroep van de garantiebanen of een eventueel quotum behoren;

overwegende dat het voor die mensen mogelijk moeilijker wordt om een baan te vinden;

verzoekt de regering om, het aantal banen voor mensen met een beperking die wel het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, te monitoren en de Kamer hierover jaarlijks te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Potters

Van Weyenberg

Schouten

Kerstens