Stemming

Gewijzigde motie van het lid Koser Kaya (t.v.v. 33161, nr. 60) over een participatiewet

63,3 %
36,7 %


D66

PvdD

BONTES

GL

CU

PvdA

50PLUS

PVV

SGP

VVD

CDA

SP


Nr. 186 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 60

Voorgesteld 15 mei 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, er verschillende cliëntenraden bestaan binnen domeinen als de WWNV en de WMO;

overwegende dat, er mogelijkheden zijn om te komen tot meer samenhang of het samenvoegen van deze cliëntenraden;

van mening dat, het integreren van de verschillende cliëntenraden leidt tot een sterkere positie van cliënten;

verzoekt de regering om, de Kamer te informeren over de mogelijkheden van een Participatiewet waarin de positie en de wettelijk bevoegdheden van de diverse participatieraden binnen het domein van sociale zekerheid integraal zijn geregeld;

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya


Gewijzigde motie van het lid Koser Kaya (t.v.v. 33161, nr. 60) over een participatiewet

2012-04-18
Dossier: 33161
Indiener(s): Fatma Ko┼čer Kaya (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-186.html