Stemming

Gewijzigde motie van de leden Karabulut en Voortman (t.v.v. 33161, nr. 158)

24,7 %
75,3 %


GL

CDA

BONTES

VVD

PVV

D66

SGP

CU

SP

50PLUS

PvdA

PvdD


Nr. 173 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 158

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk is om in de SW in te stromen;

overwegende dat zowel werkgevers als vakbonden niet weten of het afgesproken aantal garantiebanen zal worden gerealiseerd;

verzoekt de regering om, het aantal SW-plekken niet af te bouwen tot er voldoende alternatieve, passende banen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Voortman


Gewijzigde motie van de leden Karabulut en Voortman (t.v.v. 33161, nr. 158)

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-173.html