Stemming

Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 147 over het realiseren van een wettelijke basis van een minimum aantal van 30.000 beschutte werkplaatsen

23,3 %
76,7 %


BONTES

CDA

PvdD

D66

PvdA

SGP

PVV

VVD

SP

CU

GL

50PLUS


Nr. 150 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1471

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In het in artikel VIII, onderdeel Bc, voorgestelde artikel 10a wordt «waaronder in ieder geval over vergoeding van kosten» vervangen door: waaronder in ieder geval over vergoeding van kosten en het realiseren van 30.000 dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet.

Toelichting

Indiener beoogt met dit amendement een wettelijke basis te realiseren voor een minimum aantal van 30.000 beschutte werkplaatsen.

Karabulut Voortman


Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 147 over het realiseren van een wettelijke basis van een minimum aantal van 30.000 beschutte werkplaatsen

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): Linda Voortman (GL), Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-150.html