Stemming

Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 147 over het realiseren van een wettelijke basis van een minimum aantal van 30.000 beschutte werkplaatsen

23,3 %
76,7 %


PvdA

SGP

VVD

CDA

PVV

50PLUS

SP

D66

GL

BONTES

CU

PvdD


Nr. 150 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1471

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In het in artikel VIII, onderdeel Bc, voorgestelde artikel 10a wordt «waaronder in ieder geval over vergoeding van kosten» vervangen door: waaronder in ieder geval over vergoeding van kosten en het realiseren van 30.000 dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet.

Toelichting

Indiener beoogt met dit amendement een wettelijke basis te realiseren voor een minimum aantal van 30.000 beschutte werkplaatsen.

Karabulut Voortman


Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 147 over het realiseren van een wettelijke basis van een minimum aantal van 30.000 beschutte werkplaatsen

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-150.html