Nr. 123 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN POTTERS

Ontvangen 18 februari 2014

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel III, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel 1a:1 als volgt gewijzigd:

I

In het eerste lid, onderdeel b, wordt na «onderdeel a bedoelde dag» ingevoegd: en voordat hij de leeftijd van dertig jaar heeft bereikt.

II

In het tweede lid wordt na «arbeidsparticipatie heeft, indien» ingevoegd: de leeftijd van dertig jaar niet heeft bereikt.

III

In het derde lid wordt na «wordt alsnog jonggehandicapte, indien» ingevoegd: hij de leeftijd van dertig jaar niet heeft bereikt en.

Toelichting

De Wajong is bedoeld voor personen die op jonge leeftijd arbeidsgehandicapt zijn of worden. In de Wajongregeling wordt daarom momenteel een leeftijdsgrens van dertig jaar gehanteerd. Het aanvragen van een Wajonguitkering is echter niet aan een leeftijdsgrens gebonden. In de praktijk leidt het ontbreken van deze leeftijdsgrens tot wezenlijke beoordelingsproblemen. Dit amendement regelt dat een beroep op de Wajong enkel kan worden door personen die daadwerkelijk jonggehandicapt zijn, namelijk degenen die een beroep op de Wajong doen voordat zij de leeftijd van dertig jaar hebben bereikt.

Dijkgraaf Potters