Nr. 158 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk is om in de SW in te stromen;

overwegende dat zowel werkgevers als vakbonden niet weten of het afgesproken aantal garantiebanen zal worden gerealiseerd;

verzoekt de regering, de voorgenomen afbouw van de sociale werkvoorziening te bevriezen tot in 2016 en op basis van het aantal gerealiseerde garantiebanen en leerwerkplekken te beoordelen of er voldoende banen zijn gerealiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut