Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten werkgevers moeten stimuleren om mensen uit de WWNV-doelgroep aan het werk te helpen en daarmee te investeren in werkzekerheid;

overwegende dat gemeenten daarbij ruimte moeten krijgen om privaat-publieke samenwerkingsverbanden aan te gaan;

verzoekt de regering, het mogelijk te maken voor gemeenten om de gelden uit het transitiefonds (400 mln.) in te kunnen zetten voor het gezamenlijk oprichten van leerwerkbedrijven met het bedrijfsleven voor de WWNV-doelgroep en zo werkgeven naar vermogen mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Ortega-Martijn