Nr. 79 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN HAMER

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regio's Oost-Groningen en Zuid-Limburg een bovengemiddeld aantal mensen met een arbeidsbeperking tellen;

constaterende dat de regio's Oost-Groningen en Zuid-Limburg een zeer zwakke arbeidsmarkt hebben;

constaterende dat zonder een additionele structurele financiële bijdrage de transitie van de sociale werkvoorziening in beide regio's bij voorbaat tot mislukken is gedoemd;

verzoekt de regering, beide regio's een substantiële bijdrage uit het herstructureringsfonds en een financiële handreiking toe te kennen om de onoverkomelijke tekorten het hoofd te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Hamer