24,0 %
76,0 %

CU

50PLUS

GrBvK

SP

GL

SGP

D66

Klein

PvdA

CDA

PvdD

Van Vliet

GrKÖ

PVV

Houwers

VVD


Nr. 202 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 17 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet alle gemeenten beschutte werkplekken realiseren, dat zeer weinig mensen worden geïndiceerd voor een beschutte werkplek en dat arbeidsgehandicapten hierdoor tussen wal en schip dreigen te vallen;

constaterende dat een vijfde van de gemeenten ervoor heeft gekozen om geen voorziening voor beschut werk te realiseren;

verzoekt de regering, aanvullende maatregelen te treffen opdat realisatie van beschutte werkplekken in iedere gemeente wordt gegarandeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut