100,0 %
0,0 %

SP

PvdD

CDA

SGP

VVD

D66

CU

PVV

BONTES

PvdA

50PLUS

GL


Nr. 168 MOTIE VAN DE LEDEN POTTERS EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werkgevers garant staan voor 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking;

overwegende dat de arbeidsbemiddeling met name op de 35 arbeidsmarktregio's plaatsvindt;

van mening dat grote, landelijke opererende werkgevers gebaat zijn bij een landelijk aanspreekpunt;

verzoekt de regering om, samen met de arbeidsmarktregio's te bewerkstelligen dat voor werkgevers (die landelijk actief zijn) er één landelijk aanspreekpunt komt om zo de plaatsing van arbeidsbeperkten te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Potters

Dijkgraaf