57,3 %
42,7 %

50PLUS

SGP

VVD

D66

PvdA

PvdD

BONTES

GL

SP

CDA

CU

PVV


Nr. 175 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het middel loondispensatie voor Wajongers via het UWV beschikbaar blijft;

overwegende dat ook sommige andere werkzoekenden met een arbeidsbeperking via loondispensatie eerder een baan krijgen dan met loonkostensubsidie;

constaterende dat het binnen de Participatiewet op dit moment voor hen niet mogelijk is om aanspraak te maken op het middel loondispensatie;

van mening dat werkzoekenden met een arbeidshandicap het meest gebaat zijn bij perspectief op werk;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe toepassing van het middel loondispensatie voor mensen met een arbeidshandicap op individuele basis mogelijk gemaakt kan worden indien zij daartoe zelf een expliciet verzoek doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma