24,7 %
75,3 %

GL

SP

SGP

D66

PVV

BONTES

CDA

PvdD

PvdA

50PLUS

VVD

CU


Nr. 142 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1391

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel Ca, wordt in het voorgestelde artikel 8a, eerste lid, onder vervanging van de punt na onderdeel e door een puntkomma een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • f. hoe een individueel re-integratiebudget gericht op arbeidsinschakeling voor personen als bedoeld in onderdeel a, wordt gerealiseerd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een individueel re-integratiebudget gericht op arbeidsinschakeling wordt gerealiseerd door gemeenten dat door mensen uit de doelgroep van de Participatie wordt ingezet.

Voortman Karabulut