Kamerstuk 33161-150

Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 147 over het realiseren van een wettelijke basis van een minimum aantal van 30.000 beschutte werkplaatsen

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)


23,3 %
76,7 %

CDA

D66

PvdD

SGP

50PLUS

VVD

PvdA

CU

BONTES

GL

PVV

SP


Nr. 150 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1471

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In het in artikel VIII, onderdeel Bc, voorgestelde artikel 10a wordt «waaronder in ieder geval over vergoeding van kosten» vervangen door: waaronder in ieder geval over vergoeding van kosten en het realiseren van 30.000 dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet.

Toelichting

Indiener beoogt met dit amendement een wettelijke basis te realiseren voor een minimum aantal van 30.000 beschutte werkplaatsen.

Karabulut Voortman