Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER

Ontvangen 16 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel IV, onderdeel D, artikel 3a, wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • aa. hoe een individueel re-integratiebudget gericht op arbeidsinschakeling voor personen uit de doelgroep wordt gerealiseerd;.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een individueel re-integratiebudget gericht op arbeidsinschakeling wordt gerealiseerd door gemeenten dat door mensen uit de doelgroep van de wet participatiebudget kan worden ingezet.

Klaver