Nr. 139 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 33

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel Ca, wordt in het voorgestelde artikel 8a, eerste lid, onder vervanging van de punt na onderdeel e door een puntkomma een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • f. hoe een individueel re-integratiebudget gericht op arbeidsinschakeling voor personen als bedoeld in onderdeel a, wordt gerealiseerd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een individueel re-integratiebudget gericht op arbeidsinschakeling wordt gerealiseerd door gemeenten dat door mensen uit de doelgroep van de Participatie wordt ingezet.

Voortman