Stemming

Motie van het lid Voortman over ongedaan maken van de strafkorting van 5%

14,0 %
86,0 %


SP

CDA

PvdD

BONTES

50PLUS

VVD

CU

SGP

D66

PvdA

GL

PVV


Nr. 163 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het herkeuren van Wajongers 70 tot 120 miljoen kost, terwijl totaal niet duidelijk is wat de noodzaak van de herkeuring is;

overwegende dat een strafkorting van 5% op de Wajong-uitkering er niet voor zorgt dat Wajongers makkelijker aan het werk komen;

verzoekt de regering, de strafkorting van 5% ongedaan te maken en deze te dekken door de herkeuring van Wajongers te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman


Motie van het lid Voortman over ongedaan maken van de strafkorting van 5%

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-163.html