Stemming

Motie van het lid Karabulut over beschutte werkplekken in iedere gemeente

24,0 %
76,0 %


GrKÖ

Klein

CDA

PvdD

GL

PVV

SGP

Houwers

PvdA

VVD

Van Vliet

SP

D66

CU

50PLUS

GrBvK


Nr. 202 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 17 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet alle gemeenten beschutte werkplekken realiseren, dat zeer weinig mensen worden geïndiceerd voor een beschutte werkplek en dat arbeidsgehandicapten hierdoor tussen wal en schip dreigen te vallen;

constaterende dat een vijfde van de gemeenten ervoor heeft gekozen om geen voorziening voor beschut werk te realiseren;

verzoekt de regering, aanvullende maatregelen te treffen opdat realisatie van beschutte werkplekken in iedere gemeente wordt gegarandeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut


Motie van het lid Karabulut over beschutte werkplekken in iedere gemeente

2015-11-17
Dossier: 33161
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-202.html