Stemming

Motie van het lid Karabulut over middelen voor een cao voor de sociale werkvoorziening

24,0 %
76,0 %


SGP

CU

PvdD

50PLUS

Van Vliet

Houwers

SP

GrBvK

Klein

D66

GL

PvdA

GrKÖ

CDA

PVV

VVD


Nr. 201 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 17 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nog steeds geen overeenstemming is tussen de sociale partners over een nieuwe cao voor de medewerkers in de sociale werkvoorziening;

constaterende dat het noodzakelijk is dat de medewerkers van de sociale werkvoorziening op korte termijn weer een volwaardige cao hebben;

verzoekt de regering, middelen beschikbaar te stellen zodat de sociale partners een cao voor de sociale werkvoorziening kunnen afsluiten waarbij ruimte is voor loonsverhoging en behoud van rechten, voor de korte en lange termijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut


Motie van het lid Karabulut over middelen voor een cao voor de sociale werkvoorziening

2015-11-17
Dossier: 33161
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-201.html