24,7 %
75,3 %

GL

PVV

PvdD

BONTES

50PLUS

SP

CDA

CU

D66

SGP

VVD

PvdA


Nr. 146 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1401

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel III, onderdeel J, vervalt

II

Artikel III, onderdeel K, vervalt.

III

Artikel III, onderdeel L, vervalt.

IV

Artikel III, onderdeel N, vervalt.

V

In artikel III, onderdeel O, komt in het voorgestelde artikel 3:8a het eerste lid te luiden:

  • 1. De arbeidsongeschiktheidsuitkering per dag bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer 75% van de grondslag, indien de jonggehandicapte duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

Toelichting

Met dit amendement wordt voorgesteld om de onderdelen die zien op uitkeringsverlaging te schrappen. Eventuele herbeoordeling van de jonggehandicapten met een recht op arbeidsondersteuning op grond van de nWajong of een recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de oWajong heeft geen gevolgen voor de uitkeringshoogte.

Karabulut Voortman