14,0 %
86,0 %

50PLUS

BONTES

D66

VVD

GL

PVV

CU

PvdD

SP

SGP

PvdA

CDA


Nr. 157 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door het ontbreken van financiële ruimte bij gemeenten het voornemen is om de cao voor de sociale werkvoorziening voor altijd te bevriezen;

verzoekt de regering, in overleg met de werkgevers en werknemers tot een oplossing hiervoor te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut