14,0 %
86,0 %

PVV

50PLUS

GL

PvdA

SP

VVD

BONTES

PvdD

D66

CDA

CU

SGP


Nr. 157 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door het ontbreken van financiële ruimte bij gemeenten het voornemen is om de cao voor de sociale werkvoorziening voor altijd te bevriezen;

verzoekt de regering, in overleg met de werkgevers en werknemers tot een oplossing hiervoor te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut