Stemming

Motie van het lid Voortman over het in dienst houden van mensen met een WSW-indicatie na 1 januari 2015

23,3 %
76,7 %


50PLUS

BONTES

SP

GL

PvdA

SGP

VVD

CU

D66

PvdD

PVV

CDA


Nr. 165 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom in de sociale werkvoorzieningen meer mogelijk is;

overwegende dat nu al geanticipeerd wordt op deze afsluiting door mensen met een WSW-dienstbetrekking nog slechts tijdelijke contracten tot 1 januari 2015 aan te bieden om hen daarna niet meer in dienst te nemen;

verzoekt de regering om, te garanderen dat iedereen met een WSW-indicatie die thans een WSW-dienstbetrekking heeft, ook na 1 januari 2015 zijn WSW-dienstbetrekking behoudt, en om sociale werkvoorzieningen financieel in staat te stellen om deze mensen in dienst te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman


Motie van het lid Voortman over het in dienst houden van mensen met een WSW-indicatie na 1 januari 2015

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-165.html