Nr. 64 MOTIE VAN DE LEDEN DE JONG EN STERK

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is dat na de invoering van de WWNV de effecten van de WWNV worden gevolgd;

verzoekt de regering, om een evaluatie vier jaar na invoering van de WWNV en daarbij in te gaan op de gevolgen en ervaringen van alle betrokkenen, in het bijzonder van werkgevers, degenen die onder de WWNV vallen, de gemeenten en UWV,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

Sterk