14,0 %
86,0 %

PvdA

50PLUS

GL

PVV

SP

VVD

PvdD

D66

CDA

BONTES

CU

SGP


Nr. 161 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Wajongers herkeurd zullen worden;

overwegende dat herkeuring in veel gevallen niet alleen lichamelijk en psychisch belastend kan zijn, maar ook nog eens overbodig;

verzoekt de regering, alleen op het dossier te herkeuren, tenzij de betrokkene expliciet vraagt om fysieke herkeuring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman