14,0 %
86,0 %

GL

PVV

50PLUS

SGP

D66

VVD

SP

PvdA

PvdD

CDA

BONTES

CU


Nr. 161 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Wajongers herkeurd zullen worden;

overwegende dat herkeuring in veel gevallen niet alleen lichamelijk en psychisch belastend kan zijn, maar ook nog eens overbodig;

verzoekt de regering, alleen op het dossier te herkeuren, tenzij de betrokkene expliciet vraagt om fysieke herkeuring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman