Stemming

Motie van het lid Pieter Heerma over garantiebanen voor hoger opgeleide arbeidsgehandicapten

35,3 %
64,7 %


PvdA

VVD

50PLUS

SGP

PvdD

GL

BONTES

D66

CDA

CU

PVV

SP


Nr. 176 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mensen met een Wajong-uitkering en mensen van wie is vastgesteld dat zij niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, onder de doelgroep van de garantiebanen vallen;

overwegende dat dit tot gevolg heeft dat hoger opgeleide arbeidsgehandicapten die geen aanspraak kunnen maken op een Wajong-uitkering, niet tot deze doelgroep worden gerekend;

van mening dat dit niet redelijk is, omdat ook zij door hun arbeidshandicap moeilijk aan het werk kunnen komen;

verzoekt de regering, ook deze hoger opgeleide arbeidsgehandicapten onder de doelgroep van de garantiebanen te laten vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma


Motie van het lid Pieter Heerma over garantiebanen voor hoger opgeleide arbeidsgehandicapten

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): Pieter Heerma
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-176.html