Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Potters ter vervanging van nr. 123 waarmee het beroep op de Wajong enkel wordt gedaan door jonggehandicapten onder de 30 jaar

46,7 %
53,3 %


GL

50PLUS

PvdD

D66

SGP

CDA

PVV

BONTES

CU

VVD

PvdA

SP


Nr. 148 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN POTTERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 123

Ontvangen 19 februari 2014

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel III, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel 1a:1 als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt na «de ingezetene die» ingevoegd: voordat hij de leeftijd van dertig jaar heeft bereikt de aanvraag, bedoeld in artikel 1a:11, eerste lid, heeft ingediend en die.

Toelichting

De Wajong is bedoeld voor personen die op jonge leeftijd arbeidsgehandicapt zijn of worden. De verdiencapaciteit van Wajongers wordt vastgesteld op de leeftijd van 27 jaar. In de praktijk wordt bovendien de leeftijdsgrens van 30 jaar gehanteerd, aangezien tot die leeftijd het recht op studiefinanciering kan aanvangen. Het aanvragen van een Wajonguitkering is echter niet aan een leeftijdsgrens gebonden. In de praktijk leidt het ontbreken van deze leeftijdsgrens tot wezenlijke beoordelingsproblemen. Dit amendement regelt dat een beroep op de Wajong enkel kan worden door personen die daadwerkelijk jonggehandicapt zijn, namelijk degenen die een beroep op de Wajong doen voordat zij de leeftijd van dertig jaar hebben bereikt.

Dijkgraaf Potters


Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Potters ter vervanging van nr. 123 waarmee het beroep op de Wajong enkel wordt gedaan door jonggehandicapten onder de 30 jaar

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP), Sjoerd Potters (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-148.html