Nr. 69 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 18 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, artikel 10d, wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. In afwijking van het tweede lid staat (U/A) voor 1 voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder indien het college hiertoe besluit.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om het inkomen van mensen met een beperking – die via het instrument loondispensatie bij een reguliere werkgever gaan werken – aan te vullen tot honderd procent van het wettelijk minimumloon.

Karabulut