Nr. 135 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel III, onderdeel D, vervalt.

II

Artikel III, onderdeel E, vervalt.

III

Artikel III, onderdeel J, vervalt

IV

Artikel III, onderdeel K, vervalt.

V

Artikel III, onderdeel L, vervalt.

VI

Artikel III, onderdeel N, vervalt.

VII

Artikel III, onderdeel O, vervalt.

VIII

Artikel III, onderdeel P, vervalt.

IX

Artikel III, onderdeel U, vervalt.

Toelichting

De massale herkeuring van jonggehandicapten dient volgens indiener van dit amendement geen enkel doel terwijl het leidt tot veel onrust onder de mensen die zich hiermee geconfronteerd zien. Bovendien kost dit ook kostbare tijd en geld dat beter besteed kan worden aan begeleiding en ondersteuning van jonggehandicapten naar werk. De doelstelling is immers het aan wet werk helpen van jonggehandicapten met arbeidscapaciteit. Dit is prima mogelijk zonder een herkeuringsoperatie.

Karabulut