Stemming

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33161, nr. 80) over het beschikbaar stellen van aanvullende instrumenten

90,0 %
10,0 %


PvdA

CU

BONTES

VVD

GL

D66

PvdD

50PLUS

PVV

SP

SGP

CDA


Nr. 153 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 80

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het succes van het wetsvoorstel in belangrijke mate afhangt van de vraag of werkgevers bereid zullen zijn om voldoende werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen;

overwegende dat hiervoor van groot belang is dat voldoende tegemoetkomingen en voorzieningen beschikbaar zijn;

verzoekt de regering, aanvullende instrumenten beschikbaar te stellen indien blijkt dat het instrumentarium van de Participatiewet tekortschiet, waarbij onder meer een aantrekkelijker premiekorting kan worden overwogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Potters

Kerstens


Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33161, nr. 80) over het beschikbaar stellen van aanvullende instrumenten

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): John Kerstens (PvdA), Sjoerd Potters (VVD), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-153.html