Stemming

Amendement van de leden Van Weyenberg en Schouten over een kortere evaluatieperiode

100,0 %
0,0 %


PvdA

SGP

VVD

PVV

CDA

50PLUS

GL

CU

D66

BONTES

SP

PvdD


Nr. 128 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN SCHOUTEN

Ontvangen 18 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel LIIC wordt «zes» vervangen door: vijf.

Toelichting

De regering stelt voor om uiterlijk na zes jaar een evaluatie van de Participatiewet uit te voeren. De indieners vinden het wenselijk om de Participatiewet eerder te evalueren. Dit amendement biedt de ruimte om de wet ten minste vier jaar te laten werken (van 2015 tot en met 2018) en het vijfde jaar te benutten voor de evaluatie, die dan uiterlijk in 2019 aan de Staten-Generaal dient te worden gestuurd.

Van Weyenberg Schouten


Amendement van de leden Van Weyenberg en Schouten over een kortere evaluatieperiode

2014-02-18
Dossier: 33161
Indiener(s): Carola Schouten (CU), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-128.html