90,0 %
10,0 %

SP

GL

CU

PvdD

PvdA

CDA

D66

VVD

BONTES

PVV

50PLUS

SGP


Nr. 178 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Participatiewet tot doel heeft, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om (weer) mee te doen op de arbeidsmarkt;

overwegende dat het vergroten van de kans op meedoen bij uitstek maatwerk van gemeenten vergt;

overwegende dat gemeenten de groep mensen die wel volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn, op verschillende manieren kunnen voorbereiden op hun re-integratie;

verzoekt de regering, met gemeenten te overleggen hoe zij samen met betrokkene tot een individueel plan van aanpak kunnen komen, waarin de kansen en beperkingen van betrokkene worden opgenomen, alsook welke ondersteuning nodig is om de kans van betrokkene op een baan te vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens