Stemming

Motie van het lid Karabulut over een oplossing voor de knelpunten in Oost-Groningen en Zuidoost-Limburg

24,0 %
76,0 %


PvdD

D66

PvdA

CU

50PLUS

PVV

SGP

SP

BONTES

VVD

CDA

GL


Nr. 156 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Oost-Groningen en Zuidoost-Limburg een sterk bovengemiddeld aantal personen werkzaam is in de sociale werkvoorziening en er sprake is van een slechte arbeidsmarktsituatie ten opzichte van het landelijk gemiddelde;

overwegende dat deze regio's daardoor voor een extra zware opgave worden geplaatst bij de uitvoering van de Participatiewet, de regio’s daardoor met een groot financieel probleem worden geconfronteerd en de bedrijven in de regio’s voor een onmogelijke opgave worden geplaatst bij het bieden van voldoende garantiebanen voor mensen met een beperking;

constaterende dat de regio's plannen voorbereiden om samen met de provincies en het bedrijfsleven een impuls te geven aan de regionale werkgelegenheid voor mensen met een beperking en dat daarvoor steun nodig is van het kabinet;

verzoekt de regering, met de regio’s Oost-Groningen en Zuidoost-Limburg te werken aan een oplossing voor genoemde knelpunten bij de uitvoering van de Participatiewet en om hier een substantiële (financiële) bijdrage aan te leveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut


Motie van het lid Karabulut over een oplossing voor de knelpunten in Oost-Groningen en Zuidoost-Limburg

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): Sadet Karabulut
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-156.html