Nr. 159 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap te ratificeren;

overwegende dat de voorstellen in de Participatiewet grote invloed hebben op het leven van mensen met een beperking;

verzoekt de regering, de Participatiewet te toetsen aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut