Gepubliceerd: 10 januari 2014
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-109.html
ID: 33161-109

Nr. 109 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 januari 2014

De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij in haar brief van 18 december 2013 verzocht om de geconsolideerde teksten van de Participatiewet toe te sturen als afzonderlijk, integraal stuk, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. Aan dit verzoek ben ik als volgt tegemoet gekomen. In de wettekst van de Wet werk en bijstand (na invoering van de Invoeringswet Participatiewet: de Participatiewet) zijn in revisie de wijzigingen van het wetsvoorstel maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten verwerkt, alsmede de wijzigingen van de Invoeringswet Participatiewet, inclusief ingediende nota’s van wijziging1. Hierbij is uitgegaan van de stand van zaken op 6 januari 2014.

Daarnaast zijn in de wettekst van de Wet sociale werkvoorziening de wijzigingen van de Invoeringswet Participatiewet in revisie doorgevoerd. Ook hierbij betreft het de stand van zaken van 6 januari 2014.

Aangezien de Invoeringswet Participatiewet 50 wetten wijzigt heb ik er vanwege de beperkte beschikbare tijd en capaciteit voor gekozen om nu alleen de aankomende wijzigingen in de Wet werk en bijstand (Participatiewet) en de Wet sociale werkvoorziening te verwerken.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma