Nr. 66 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij de onderhandelingen in het Catshuis geen taboes zijn;

overwegende dat het financieel kader van de Wet werken naar vermogen (WWNV) een belangrijk onderdeel is van de wet;

van mening dat de uitkomsten van het Catshuis het stemgedrag van de Kamer kan beïnvloeden;

verzoekt de regering, om de WWNV pas in stemming te brengen nadat de onderhandelingen in het Catshuis zijn afgerond en behandeld in de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Ortega-Martijn

Hamer

Karabulut