Stemming

Motie van de leden Voortman en Karabulut over toetsing van de Participatiewet aan het VN-verdrag Handicap

60,7 %
39,3 %


CDA

BONTES

CU

50PLUS

PVV

SGP

PvdA

PvdD

VVD

D66

GL

SP


Nr. 160 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN KARABULUT

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland in 2006 het VN-verdrag Handicap heeft ondertekend;

overwegende dat de regering zich in het regeerakkoord heeft gecommitteerd aan het ratificeren van het VN-verdrag Handicap;

overwegende dat sinds de ondertekening van het VN-verdrag Handicap door Nederland in 2006 de verplichting voor Nederland is ontstaan om nieuwe wetgeving aan dit verdrag te toetsen;

overwegende dat het evenwel onwenselijk is dat gemeenten zich instellen op regelgeving die mogelijk later gecorrigeerd moet worden om niet strijdig te zijn met internationale verdragen;

verzoekt de regering, de Participatiewet binnen zo kort mogelijke termijn te toetsen aan het VN-verdrag Handicap en de Kamer onverwijld te informeren over de uitkomsten van deze toets,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Karabulut


Motie van de leden Voortman en Karabulut over toetsing van de Participatiewet aan het VN-verdrag Handicap

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-160.html