Stemming

Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 132 dat ertoe strekt dat de zorgplicht van de gemeenten voor mensen die geïndiceerd zijn voor de sociale werkplaats, in de wet blijft gehandhaafd

10,2 %
84,7 %


D66

SGP

PvdA

VVD

PvdA

PvdA

VVD

SP

VVD

PvdA

PvdA

PvdA

VVD

PvdD

PvdA

CDA

PvdA

VVD

PvdA

SP

VVD

PVV

VVD

SP

D66

PvdA

VVD

VVD

CDA

SP

VVD

SGP

VVD

D66

50PLUS

CU

VVD

PvdA

VVD

PVV

VVD

D66

PvdA

SP

VVD

VVD

VVD

GL

PvdA

CU

PvdA

SP

SP

BONTES

PvdA

PvdA

SP

PvdA

D66

CDA

D66

VVD

PVV

VVD

PvdA

VVD

PVV

CDA

CDA

PvdA

VVD

VVD

PvdA

D66

SP

PvdA

CDA

PvdA

VVD

PVV

PvdA

PvdD

PVV

GL

VVD

PvdA

SP

VVD

GL

PvdA

VVD

PVV

VVD

D66

VVD

CU

CDA

CDA

PVV

SP

PVV

SP

VVD

VVD

PvdA

VVD

GL

D66

CDA

VVD

PVV

VVD

CU

PvdA

VVD

D66

PvdA

VVD

SP

SGP

CU

PvdA

PvdA

CDA

PVV

SP

VVD

PVV

PVV

PvdA

PvdA

D66

PvdA

D66

CDA

SP

VVD

VVD

PvdA

VVD

CDA

PvdA

PvdA

PvdA

VVD

VVD

CDA

50PLUS

PVV

PvdA


Nr. 145 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1321

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel A, wordt na onderdeel 2 een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 2a. Na het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

    • 3a. Het college draagt er zorg voor dat zoveel mogelijk ingezetenen die geïndiceerd zijn, hun dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste en beschutte omstandigheden behouden of, indien de dienstbetrekking na inwerkingtreding van artikel II, onderdeel A, van de Invoeringswet Participatiewet is geëindigd, een zodanige dienstbetrekking verkrijgen indien ze nog een geldende indicatiebeschikking hebben.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat de zorgplicht van de gemeenten voor mensen die geïndiceerd zijn voor de sociale werkplaats in de wet blijft gehandhaafd. Gemeenten blijven hiermee verantwoordelijk voor de werknemers van de sociale werkplaats. Daarbij hoort de plicht om werknemers met een indicatie voor de sociale werkplaats, een beschutte, aangepaste werkplek te bieden.

Karabulut Voortman


Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 132 dat ertoe strekt dat de zorgplicht van de gemeenten voor mensen die geïndiceerd zijn voor de sociale werkplaats, in de wet blijft gehandhaafd

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-145.html