Stemming

Amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 141 over een aanspraak op begeleiding op de werkplek

62,7 %
37,3 %


VVD

SP

PVV

BONTES

D66

SGP

PvdA

PvdD

CDA

GL

CU

50PLUS


Nr. 181 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1411

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel F, aanhef komt te luiden:

Na artikel 10a worden zes artikelen ingevoegd, luidende:

II

In artikel I, onderdeel F, wordt na artikel 10d een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10da Aanspraak op begeleiding op de werkplek

Personen die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie hebben aanspraak op begeleiding op de werkplek.

Toelichting

Dit amendement regelt dat personen die in de doelgroep van loonkostensubsidie vallen aanspraak hebben op begeleiding op de werkplek. Hiermee wordt snelle doorstroming naar werk ondersteund.

Voortman


Amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 141 over een aanspraak op begeleiding op de werkplek

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): Linda Voortman
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-181.html