80,7 %
19,3 %

PvdD

50PLUS

SGP

D66

BONTES

SP

VVD

PVV

CU

PvdA

CDA

GL


Nr. 170 MOTIE VAN DE LEDEN POTTERS EN SCHOUTEN

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werkgevers en de overheid samen garant staan voor 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking;

van mening dat binnen de afspraken over het aantal banen flexibiliteit noodzakelijk is om het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking ook daadwerkelijk te realiseren;

verzoekt de regering, maatwerk mogelijk te maken voor werkgevers door verschillende typen van arbeidsrelaties, zoals social return, detachering en inlening, ook mee te laten tellen bij de garantiebanen, om zo de kans op een baan voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Potters

Schouten