Nr. 162 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vorige eenmalige herkeuring van Wajongers in 2004 was;

overwegende dat Wajongers van voor 1993 en Wajongers ouder dan 45 jaar uitgezonderd werden van herkeuring;

van mening dat het vanuit rechtszekerheid onredelijk is, mensen aan wie je als overheid eerder zwart-op-wit beloofd hebt dat je ze niet zou herkeuren, nu alsnog te herkeuren;

besluit om Wajongers van voor 1993 en Wajongers ouder dan 55 jaar uit te zonderen van de herkeuring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman