Nr. 187 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN STERK EN ORTEGA-MARTIJN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 71

Voorgesteld 15 mei 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inzet van een interne jobcoach een effectief middel is om een duurzaam regulier dienstverband te realiseren, in het bijzonder voor jongeren met een arbeidsbeperking;

constaterende dat in de praktijk de vraag naar interne jobcoaching toeneemt;

verzoekt de regering, te bevorderen dat gemeenten het instrument interne jobcoach in kunnen zetten wanneer dit in het belang is van de arbeidsinschakeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sterk

Ortega-Martijn