23,3 %
76,7 %

SP

PVV

PvdD

50PLUS

GL

CU

PvdA

SGP

CDA

D66

VVD

BONTES


Nr. 144 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1351

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel III, onderdeel D, vervalt.

II

Artikel III, onderdeel E, vervalt.

III

Artikel III, onderdeel J, vervalt

IV

Artikel III, onderdeel K, vervalt.

V

Artikel III, onderdeel L, vervalt.

VI

Artikel III, onderdeel N, vervalt.

VII

Artikel III, onderdeel O, vervalt.

VIII

Artikel III, onderdeel P, vervalt.

IX

Artikel III, onderdeel U, vervalt.

Toelichting

De massale herkeuring van jonggehandicapten dient volgens indiener van dit amendement geen enkel doel terwijl het leidt tot veel onrust onder de mensen die zich hiermee geconfronteerd zien. Bovendien kost dit ook kostbare tijd en geld dat beter besteed kan worden aan begeleiding en ondersteuning van jonggehandicapten naar werk. De doelstelling is immers het aan wet werk helpen van jonggehandicapten met arbeidscapaciteit. Dit is prima mogelijk zonder een herkeuringsoperatie.

Karabulut Voortman