Gepubliceerd: 19 april 2012
Indiener(s): Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-91.html
ID: 33161-91
Origineel: 33161-2

Nr. 91 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 april 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel VII vervalt onderdeel 00A.

Toelichting

Op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zoals gedaan in het ordedebat van 19 april 2012, wordt de in artikel VII, onderdeel 00A, voorgestelde wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen geschrapt.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom