24,0 %
76,0 %

PvdA

SGP

CU

GrKÖ

CDA

PvdD

SP

PVV

Van Vliet

GrBvK

Klein

VVD

50PLUS

Houwers

D66

GL


Nr. 201 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 17 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nog steeds geen overeenstemming is tussen de sociale partners over een nieuwe cao voor de medewerkers in de sociale werkvoorziening;

constaterende dat het noodzakelijk is dat de medewerkers van de sociale werkvoorziening op korte termijn weer een volwaardige cao hebben;

verzoekt de regering, middelen beschikbaar te stellen zodat de sociale partners een cao voor de sociale werkvoorziening kunnen afsluiten waarbij ruimte is voor loonsverhoging en behoud van rechten, voor de korte en lange termijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut