Stemming

Amendement van het lid Klaver over een mogeijkheid voor gemeenten om mensen te detacheren

14,7 %
85,3 %


PvdD

PVV

SP

PvdA

VVD

D66

SGP

50PLUS

CU

BONTES

GL

CDA


Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER

Ontvangen 16 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10 0a

  • 1. Het college kan aan een persoon, behorende tot de doelgroep loondispensatie, een dienstbetrekking aanbieden voor het verrichten van arbeid bij een ander dan het college.

  • 2. Het college bedingt voor de door zijn werknemer verrichte arbeid bij de ander, bedoeld in het eerste lid, een vergoeding, die de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord mag beïnvloeden.

  • 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de dienstbetrekking, bedoeld in het eerste lid, en de vergoeding, bedoeld in het tweede lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om in publiek private samenwerkingsverbanden mensen uit de doelgroep loondispensatie te detacheren.

Klaver


Amendement van het lid Klaver over een mogeijkheid voor gemeenten om mensen te detacheren

2012-04-16
Dossier: 33161
Indiener(s): Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-34.html