100,0 %
0,0 %

GL

D66

VVD

SP

CDA

PVV

SGP

PvdD

50PLUS

BONTES

PvdA

CU


Nr. 177 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN C.S.

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige verdeelsystematiek tot gevolg heeft dat als mensen uitstromen naar werk, het I-deel van het budget van gemeenten in het jaar erop lager wordt vastgesteld;

overwegende dat een positieve prikkel voor gemeenten als mensen uitstromen naar werk van belang is, zeker omdat een aantal instrumenten voor de ondersteuning van mensen ook vanuit het I-deel wordt gefinancierd;

van mening dat individuele gemeenten meerjarig de gerealiseerde besparing moeten kunnen behouden;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe in de verdeelsystematiek voor gemeenten een positieve prikkel kan worden ingebouwd bij de vaststelling van het I-deel en dit te betrekken in de discussie over de verdeelsystematiek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Potters

Kerstens

Van Weyenberg

Dijkgraaf

Pieter Heerma